Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt
Historia CHIRURGIA | Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA ESTETYKA | Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD Wykładowcy Dyrektorzy Prasa i relacje

Prof. zw. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Dyrektor i patronat naukowy ICE NYU CD, dyrektor OSIS EDI, Mecenat programu Aesthetics & Occlusion NYU CD

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  i Dyrektor programu Implant Continuum Education NYU CD&CEIA&OSIS. Od 1997r.  kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego.  Specjalista II stopnia z Chirurgii Stomatologicznej. Członek wielu organizacji, tj. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), ITI (International Team of Implantology). Członek zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), członek zarządu EDI (European Association of Dental Implantology), członek EAO (European Association of Osteointegration). Redaktor kwartalnika Implants (DTI) oraz członkiem redakcji w czasopismach: Implanto-protetyka, Quintessence, Medical and Dental Problems, oraz współautorem ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu implantoprotetyki w prywatnej praktyce w Warszawie. Aktualne stanowisko i miejsce pracy: kierownik Zakładu  Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  i Dyrektor programu Implant Continuum Education NYU CD&CEIA&OSIS. Od 1997r.  kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego.  Specjalista II stopnia z Chirurgii Stomatologicznej. Członek wielu organizacji, tj. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), ITI (International Team of Implantology). Członek zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), członek zarządu EDI (European Association of Dental Implantology), członek EAO (European Association of Osteointegration). Redaktor kwartalnika Implants (DTI) oraz członkiem redakcji w czasopismach: Implanto-protetyka, Quintessence, Medical and Dental Problems, oraz współautorem ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu implantoprotetyki w prywatnej praktyce w Warszawie. Aktualne stanowisko i miejsce pracy: kierownik Zakładu  Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  i Dyrektor programu Implant Continuum Education NYU CD&CEIA&OSIS. Od 1997r.  kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego.  Specjalista II stopnia z Chirurgii Stomatologicznej. Członek wielu organizacji, tj. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, EATB (European Asociation of Tissue Bank), IADR (International Association of Dental Reserach), STEC (Stem Cells Therapy European Center), ITI (International Team of Implantology). Członek zarządu sekcji europejskiej CED-IADR (Central European Division), członek zarządu EDI (European Association of Dental Implantology), członek EAO (European Association of Osteointegration). Redaktor kwartalnika Implants (DTI) oraz członkiem redakcji w czasopismach: Implanto-protetyka, Quintessence, Medical and Dental Problems, oraz współautorem ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu implantoprotetyki w prywatnej praktyce w Warszawie. Aktualne stanowisko i miejsce pracy: kierownik Zakładu  Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Dr n. med. Maciej Żarow

Dyrektor programu Aesthetics & Occlussion NYU CD

Od 15 lat prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Krakowie, a od 10 lat Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej.  Absolwent Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie. W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na temat badań technik inlay/onlay, a w roku 2005 ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczejz endodoncją. Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu stomatologii ogłoszonych drukiem w j. polskim oraz j. angielskim. . 10 odczytów na zagranicznych kongresach naukowych oraz ponad 100 – na konferencjach krajowych. Staże zagraniczne na uniwersytetach
w Goeteborgu, Manchesterze i Leeds. Laureat nagrody International Association of Dental Research dla młodych naukowców (IADR 2003 Goteborg). W 2004-2007 w ramach współpracy z tuner Dental School w Manchesterze prowadził badania w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym.

Prof. Stephen Chu

Dyrektor programu Aesthetics & Occlussion NYU CD

Wykładowca na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie Columbia. Specjalizuje się w estetyce prac protetycznych na zębach naturalnych i implantach. Autor i współautor wielu artykułów, podręczników i rozdziałów w ważnych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w tym: The Fundamentals of Color : Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry, Aesthetic Restorative Dentistry: Principles Practice, Practical Procedures and Aesthetic Dentistry.Twórca systemu do oceny parametrów estetyki stałych uzupełnień protetycznych "Chu", którym posługują się klinicyści na całym świecie. Wieloletni, bezpośredni współpracownik Prof. Tarnowa. Prowadzi szkolenia i wykłady w wielu miejscach na świecie.

Piotr Majewski MD, PhD, Assistance Professor at Jagiellonian University

dyrektor i patrona naukowy ICE NYU CD, dyrektor CEIA

Absolwent Wydziału Lekarskiego/Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1992 r. Odbył studia uzupełniające na Uniwersytecie w Melbourne (Australia) oraz szkolenia w ośrodkach implantologicznych w USA, Szwecji, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. W roku 2003 uzyskał doktorat z zakresu wieloletnich obserwacji klinicznych zastosowania wszczepów zębowych jako filarów dla uzupełnień protetycznych. Od 2004 roku Kierownik Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Kierownik CEIA Środkowoeuropejskiego Ośrodka Implantologicznego – Central European Implant Academy.

W latach 1996 – 2000 asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum UJ, a następnie przez kolejne trzy lata asystent w Pracowni Chirurgii  Stomatologicznej CMUJ oraz w Katedrze Protetyki Instytutu Stomatologii CMUJ. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji – EAO. Posiada 20-letnie doświadczenie implantologiczne nabyte w wielu ośrodkach, prowadzi własną praktykę stomatologiczną.

Aktualnie prowadzi projekty badawcze nad wpływem modyfikacji powierzchni implantów na proces osteointegracji w przypadkach natychmiastowej implantacji z równoczesnym natychmiastowym obciążeniem wszczepów konstrukcjami protetycznymi. Specjalizuje się głównie w technikach regeneracji tkanek, estetycznej odbudowie protetycznej na implantach, natychmiastowym obciążaniu wszczepów.

Od pięciu lat w ramach Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) oraz we własnej Specjalistycznej Klinice Implantologiczno-Stomatologicznej prowadzi kursy zaawansowanych procedur chirurgii implantologicznej oraz protetyki na wszczepach.

Autor kilkudziesięciu wystąpień z dziedziny implantologii, w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Szwajcaria, Izrael, Czechy, Płd. Afryka, USA) oraz kilkudziesięciu publikacji  z zakresu implantologii i regeneracji tkanek w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wykładowca znanej amerykańskiej uczelni New York University College of Dentistry (NYUCD).

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends