Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt
Historia CHIRURGIA | Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA ESTETYKA | Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD Wykładowcy Dyrektorzy Prasa i relacje

Dr Joseph CARPENTIERI

lecturer

 

Assistant Clinical Professor, Department of Prosthodontics (Implant Fellowship Program) at Columbia University College of Dental Medicine; New York City Former Assistant Clinical Professor, New York University College of Dentistry; Prosthodontic Certificate, Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center; Surgical Fellowship, Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University College of Dentistry. Co-author of textbook on implant overdenture as a first choice minimal treatment objective with Dr. Dennis Tarnow; Speaks nationally and internationally on all phases of surgical and implant dentistry; Private Practice in White Plains, New York.

Dr Michael APA

lecturer

 

Faculty, New York University College of Dentistry; Member, American Academy of Cosmetic Dentistry, American Dental Association and the Academy of General Dentistry; Recipient of the 2007 AACD Young Cosmetic Dentist Award, Private Practice in New York University.

Dr Brian CHADROFF

lecturer

 

Diplomate, American Board of Periodontology; Associate Clinical Professor of Postgraduate Periodontics and Implant Dentistry at New York University Dental School; Recipient of the American Board of Periodontology’s Clinical Research Award and the R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award; President and Founder of the New York Dental Forum in New York City; Private Practice Limited to Periodontics and Implantology in New York City.

Dr Ady PALTI

wykładowca

Editor-in-chief of Compendium Implantology; Past President, Diplomate and Board Member, International Congress of Oral Implantology; Past President, European Academy of Oral Implantology; Private Practice in Baden-Baden and Kraichtal, Germany.

Dr. Francesco Amato

wykładowca

 

International Visiting Lecturer for Continuing Dental Education at New York University College of Dentistry; Private Practice in Catania, Italy, specializes in Oral Surgery, Periodontology, and Implantology. 


Dr. Brent Boyse

wykładowca

Dr. Boyse received his dental degree from the University of the Pacific – Arthur A. Dugoni School of Dentistry, where he was inducted into the Omicron Kappa Upsilon Honor Society. Dr. Boyse completed his residency in Oral and Maxillofacial Surgery at the University of Rochester Strong Memorial Hospital. He is a Diplomate of the American Board of Oral and Maxillofacial Surgery and maintains a private practice in Mesa, Arizona. He has extensive experience treating full arch immediate load patients in his practice and lectures around the world on this and other topics. Dr Boyse was instrumental in developing the work flow for intraoral scanning and using technology to grow his practice. He also enjoys leading a business skills academy and growing oral surgery practices throughout North America. 

Dr. Michael Sonick

wykładowca

Former Assistant Clinical Professor of Surgery, Yale School of Medicine; Guest Lecturer for CDE International Programs at New York University College of Dentistry; Editorial Board for Compendium of Continuing Dental Education, Journal of Cosmetic Dentistry; Inside Dentistry, Dental XP, and Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry; Founder and Director of Fairfield County Dental Club and Sonick Seminars; Co-editor of Implant Site Development; Diplomate, International Congress of Oral Implantology; Private Practice of Periodontics and Dental Implants, Fairfield, Connecticut. Dr. Michael Sonick is a full time practicing periodontist and implant surgeon in Fairfield, Connecticut. He is on the Editorial Board of the Compendium of Continuing Dental Education, Functional Esthetics and Restorative Dentistry, Inside Dentistry, Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry, Journal of Implant and Reconstructive Dentistry and Dental XP. He currently is a Guest Lecturer at New York University School of Dentistry in their international dental program and was previously a Clinical Assistant Professor in the Department of Surgery at Yale University School of Medicine and University School of Dental Medicine. 

Prof. Ziad JALBOUT

wykładowca

Profesor w Departamencie Periodontologii i Implantologii w New York University College of Dentistry; dyrektor programu: Implant Honors i dyrektor podstawowego programu z Implantologii Stomatologicznej w New York University College of Dentistry; członek International Congress of Oral Implantologists; autor wielu artykułów na temat estetyki i implantów, w tym Glossary of Implant Dentistry; prowadzi prywatną praktykę w New Jersey i NewYork City. 

Prof. Kenneth KURTZ

wykładowca

Posiada dyplom American Board of Prosthodontics, profesor protetyki, dyrektor Advanced Education Program z protetyki w NYU College of Dentistry, dyrektor badań naukowych z protetyki w Montefiore Medical Center, dyrektor protetyki szczękowo – twarzowej w NY Hospital Queens, protetyk szczękowo – twarzowy w LIJ Medical Center. Prywatna praktyka protetyczna w New Hyde Park, NY. 

Dr Stavros Pelekanos, Asst.Professor, Dpt. of Prosthodontics University of Athens, Greece

wykładowca

Dr Stavros Pelekanos received his undergraduate degree in Dentistry (D.D.S.) in 1991 from the University of Athens, Greece. In 1993, he obtained his doctoral degree in Prosthodontics (Dr med dent) from the University of Freiburg (Prof Dr J.R. Strub), Germany. Following his professional training, Dr Pelekanos established a private practice in Athens, oriented towards prosthodontics, implantology andesthetic dentistry.

In 2002, he was appointed full-time Lecturer at the Department of Prosthodontics, Dental School, University of Athens, Greece, and is now Assistant Professor in the same department. Since 2013 he is an active member of the European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). His professional affiliations include: the International College of Prosthodontics (ICP), European Prosthodontic Association (EPA), Greek Prosthodontic Association and many others. He is a faculty member of gIDE Institute (Global Institute of Dental Education, Los Angeles, California) and Dental Tribune CME, lecturing internationally and performing hands on courses on implants, esthetics and restorative procedures.

In 2008 and 2011, Dr Pelekanos received second and first prize at the scientific award competition of the European Academy of Esthetic Dentistry held in Madrid, Spain and Istanbul, Turkey respectively. To date he has published over twenty articles in peer reviewed journals and 2 chapters in books. 

More information 

Dr Marco Nicastro

wykładowca

Dr Marco Nicastro prowadzi obecnie prywatną praktykę stomatologiczną w Rzymie. Jest cenionym we Włoszech wykładowcą i specjalistą w dziedzinie stomatologii estetycznej. W Polsce znany jest głównie z wystąpień na Sesjach Międzynarodowych „Krakdent“ w Krakowie. Dr Nicastro ukończył studia w 1989 roku, pracował na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, a następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Genewie. Jest członkiem wielu prestiżowych organizacji jak Włoskie Towarzystwo Stomatologii Estetycznej, Włoska Akademia Protetyki Stomatologicznej, Włoska Akademia Gnatologii. Publikacje zarówno we włoskiej jak i zagranicznej literaturze stomatologicznej.

Więcej:

http://www.studionicastro.it/html/staff.html

W Centrum Kursowym Dentist prowadził kursy w latach: 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016.

Christian F.J. Stappert, DDS, MS, PhD, PRIV.-DOZ.

Wykładowca

 

Prof. dr Christian F. J. Stappert      

D.D.S., M.S., Ph.D., Dr. Med. Dent. Habil.

Prof. Christian Stappert jest dyrektorem programu nauczania protetyki implantologiczno-periodontologicznej w Zakładzie Periodontologii w University of Maryland School of Dentistry. Przez wiele lat zajmował stanowisko dyrektora programu nauczania protetyki estetycznej i periodontologicznej w Zakładzie Periodontologii i Implantologii Stomatologicznej, związanym z Zakładem Biomateriałów i Biomimetyki w New York University College of Dentistry.Uzyskał tytuł lekarza dentysty oraz doktora nauk medycznych na Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy). Prof. Stappert jest protetykiem (ukończył specjalizację w Niemczech), który wyspecjalizował się także w chirurgii periodontologicznej i implantologicznej, jak również ukończył studia na kierunku Biomateriały i biomimetyka na New York University. Uzyskał tytuł ‘Specjalisty i certyfikowanego wykładowcy w dziedzinie implantologii stomatologicznej’ (DGI, BDIZ) oraz certyfikat ‘Specjalisty stomatologii estetycznej’, nadany przez Niemieckie Towarzystwo Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) w roku 2004. Uzyskał tytuł doktora habilitowanego (venia legendi) na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, w Niemczech w roku 2008, gdzie piastuje stanowisko profesoraw Zakładzie Protetyki. Jest członkiem wielu towarzystw stomatologicznych, w szczególności IADR, AAED oraz GNYAP.

Jego zainteresowania naukowe obejmują niezawodność materiałów stomatologicznych i uzupełnień klinicznych, jak również postępowanie z tkankami wokół implantu. Dr Stappert opublikował ponad 80 abstraktów z badań naukowych, rozdziałów w książkach i recenzowanych publikacji. Jest członkiem komitetu redakcyjnego oraz recenzentem wielu naukowych czasopism stomatologicznych. Przedstawiał swoje prace podczas konferencji krajowych i międzynarodowych.

 


 

Somchai Sessiriosombat, PROF.,DDS, MD

wykładowca 7.CEIA

Ukończył studia na Uniwersytecie Chulalongkorn (Bangkok) w 1983 roku. Na tej samej uczelni zdobył certyfikat szkolenia z chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej (1985r.) oraz tytuł lekarza medycyny (1992). Certyfikat szkolenia na poziomie  zaawansowanym z chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej zdobył w 1996r. w West Midlands, (Wielka Brytania). Uzyskał tytuł M Ph w dziedzinie  stomatologii i medycyny (Uniwersytet w Birmingham, UK), 1998 oraz tytuł Diplomate Tajlandzkiej Rady Chirurgii Stomatologicznej i Twarzowo-Szczękowej. W latach 2004-2008 był kierownikiem Oddziału Chirurgii Stomatologicznej i Twarzowo- Szczękowej na Wydziale Stomatologii, Uniwersytet Chulalongkorn. Od 2006r. jest Prezydentem Tajlandzkiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.

Federico Hernandez-Alfaro, MD, DDS, PhD, FEBOMS

wykładowca 7.CEIA

Odbył studia medyczne i stomatologiczne w Barcelonie. Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej. Uzyskał tytuł dr na Uniwersytecie Catalonia oraz dyplom Europejskiego Stowrzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej. Obecnie Kierownik Departamentu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w szpitalu Catalunya oraz Medycznym Centrum Teknon. Jest także profesorem wykładowcą klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej na Uniwersytecie Catalunya, Barcelona oraz prowadzi program szkoleniowy z dziedziny implantologii na tymże Uniwersytecie. Głównymi kierunkami zainteresowania Dr Alfaro są chirurgia ortognatyczne i przedprotetyczna. Jest międzynarodowym wykładowcą w tych dziedzinach. Jest autorem pracy 'Bone grafting in oral implantology' opublikowanej przez Quintessence w 2006r.

Dr n.med. Dean C. Vafiadis

wykładowca, mentor 7.CEIA

Dr n. med. Dean C. Vafiadis

Ukończył studia stomatologiczne i specjalizację z protetyki na NYU College of Dentistry. Jest wykładowcą i instruktorem na Aesthetic Advantage Course in the Rosenthal Institute of Aesthetic and Implant Dentistry at NYU. W ciągu 14 lat uczestniczył w ponad 500 programach szkoleń podyplomowych, z zakresu implanto-protetyki, wysoko-estetycznych prac protetycznych i natychmiastowych obciążeń. Założył Centrum szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów New York Smile Institute in NY. W gronie jego pacjentów znajdują się celebryci, sportowcy, kadra managerska kilku znanych korporacji i śmietanka towarzyska NY. Jest członkiem ogólności watowych organizacji implantologicznych ACP, AO, AAID, ICOI, AACD i ADA. Wykłada gościnnie na kongresach i kursach na całym świecie.

Stephen WALLACE, DDS

wykładowca NYU CD

Profesor kliniczny nadzwyczajny, Oddział Implantologii Stomatologicznej, New York University College of Dentistry. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie periodontologii i implantologii w Waterbury, Connecticut.Członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii oraz Akademii Osteointegracji;

Prof. n. med Alan M. Meltzer

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Dr Meltzer uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Pensylwanii, a tytuł doktora nauk dent. w dziedzinie Periodontologii i Stomatologii w School of Graduate Dentistry na Uniwersytecie w Bostonie. Jest przedstawicielem Amerykańskiej Rady Periodontologicznej i członkiem Akademii Osseointegracji, gdzie kieruje Komisja Badań i Komisja Nauki. Jest byłym przewodniczacym Delaware Valley Academy of Osseointegration i szefem Towarzystwa Periodontologów w New Jersey. Dr Meltzer wykłada w kraju i za granica na następujace tematy: rodzaje implantów, gojenie przyzębia, sterowana regeneracja kosci oraz chirurgiczne przygotowanie podłoża dla wszczepów złożonych. Dr Meltzer prowadzi także gabinet w Voorhees w New Jersey.
Portal internetowy Prof. dr. med. Alan M. Meltzera.

Cyril EVIAN, DDS

wykładowca NYU CD

 

Profesor kliniczny i były kierownik Oddziału Periodontologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii.Były dyrektor Programu Podyplomowego z Periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie w Pensylwanii.Posiadacz Dyplomu Amerykańskiej Rady Periodontologii.Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną zajmującą się periodontologią, implantologią i leczeniem zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w Filadelfii w Pensylwanii.

Prof. Harold S. Baumgarten

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Uzyskał tytuł lekarza stomatologii na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Pensylwanii oraz ukończył tam specjalistyczne kursy z zakresu protetyki periodontologicznej, a także z periodontologii. Jeston członkiem Akademii Osteointegracji i Amerykańskiej Akademii Periodontologii oraz profesorem klinicznym na Wydziale Periodontologii Uniwersytetu w Pensylwanii. Prowadzi ponadto prywatnš praktykę w Filadelfii w stanie Pensylwania w USA.

George ROMANOS, DDS

wykładowca NYU CD

 

Profesor stomatologii klinicznej i dyrektor Zakładu Stomatologii Laserowej w Eastman Dental Center w Rochester, Nowy Jork.Były profesor kliniczny Oddziału Implantologii Stomatologicznej, New York University College of Dentistry;profesor chirurgii stomatologicznej i implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie, Niemcy.Wszechstronne wykształcenie w dziedzinie periodontologii, protetyki i chirurgii stomatologicznej uzyskane w Niemczech. Członek komitetu redakcyjnego Int J Oral & Maxillofacial Implants, Clinical Implant Dentistry and Related Research,  Journal of Prosthodontics, redaktor asystent Implant Dentistry oraz autor trzech książek.

Prof. Kenneth KURTZ

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Profesor na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i Uniwersytecie w Miami na wydz.: Periodontologii i Implantologii Stomatologicznej, członek Stowarzyszenia Profesorów na Uniwersytecie w Maryland. Od 25 lat prowadzi Prywatne Centrum Perio-Implantologiczne w West Palm Beach na Florydzie. Posiada specjalizację z implantologii dentystycznej i periodontologii oraz certyfikat Master of Science in Dentistry zdobyty na Uniwersytecie w Bostonie. Autor i redaktor kilkuset publikacji naukowych na temat: osteointegracji, biomechaniki, implantacji natychmiastowej i odroczonej, strefy estetycznej i zarzadzania tkankami miękkimi, estetycznych odbudów na implantach, a także innowacyjnych badań zwiazanych z implantami stomatologicznymi. Koncentrujac się na tworzeniu i wdrażaniu unikalnych technologii do codziennej praktyki, tworzeniu lepiej dopasowanych i bardziej elastycznych rozwiazań implantoprotetycznych, oraz nieustannych obserwacjach i badaniach nad istniejacymi i nowymi produktami wyprowadził BIOMET 3i na lidera w swiecie implantologii stomatologicznej. Współzałożyciel i własciciel 3i Implant Innovation, Inc.

Prof. Kenneth KURTZ

wykładowca 5 Sympozjum CEIA

Profesor na Uniwersytecie Południowej Kalifornii i Uniwersytecie w Miami na wydz.: Periodontologii i Implantologii Stomatologicznej, członek Stowarzyszenia Profesorów na Uniwersytecie w Maryland. Od 25 lat prowadzi Prywatne Centrum Perio-Implantologiczne w West Palm Beach na Florydzie. Posiada specjalizację z implantologii dentystycznej i periodontologii oraz certyfikat Master of Science in Dentistry zdobyty na Uniwersytecie w Bostonie. Autor i redaktor kilkuset publikacji naukowych na temat: osteointegracji, biomechaniki, implantacji natychmiastowej i odroczonej, strefy estetycznej i zarzadzania tkankami miękkimi, estetycznych odbudów na implantach, a także innowacyjnych badań zwiazanych z implantami stomatologicznymi. Koncentrujac się na tworzeniu i wdrażaniu unikalnych technologii do codziennej praktyki, tworzeniu lepiej dopasowanych i bardziej elastycznych rozwiazań implantoprotetycznych, oraz nieustannych obserwacjach i badaniach nad istniejacymi i nowymi produktami wyprowadził BIOMET 3i na lidera w swiecie implantologii stomatologicznej. Współzałożyciel i własciciel 3i Implant Innovation, Inc.

Prof. nadzw. dr hab. Stephen J. Chu

wykładowca

Nadzwyczajny profesor kliniczny i dyrektor ds. edukacji estetycznej na Oddział Protetyki Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie Columbia; Współautor prac: The Fundamentals of Color [Podstawy Koloru]: Shade Matching and Communication in Esthetic Dentistry [Dopasowanie kolorystyczne i Komunikacja w Stomatologii Estetycznej] oraz Aesthetic Restorative Dentistry: Principles i Practice [Estetyczna Stomatologia Odtwórcza: Zasady i Działania Praktyczne]; Znaczący wkład w dziedzinie nauki i sztuki wykonywania licówek porcelanowych; autor rozdziału poświęconego protetyce w pracy: Practical Procedures and Aesthetic Dentistry [Procedury Praktyczne w Stomatologii Eestetycznej]; członek komitetów redakcyjnych i recenzyjnych w EJED, IJPRD, IJOMI, JADA, JERD, Compendium; Twórca przymiarów estetycznych "Chu" produkowanych przez Hu-Friedy Co., Inc.; Prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w stałych pracach protetycznych i stomatologii estetycznej w Nowym Jorku.

Dr n. med. Paolo Corrado

Wykładowca 6 Sympozjum CEIA

Dr Corrado uzyskał w 1988 roku tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Weronie, gdzie ukończył również studia stomatologiczne. Tytuł technika laboratoryjnego zdobył w instytucie IASA w Bolonii (Włochy). Specjalizację z protetyki ukończył na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles. Uczestniczył w wielu kursach szkoleniowych we Włoszech doskonaląc swoje umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Jest członkiem American College of Prosthodontics. Obecnie prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w protetyce i implantologii stomatologicznej w Weronie, we Włoszech.

Dr n.med. Krzysztof Gronkiewicz

wykładowca

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista protetyki stomatologicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS)  EDI, EAO. Pracownik Katedry Protetyki i Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii Uniwersaytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prowadzi kursy wprowadzające i praktyczne z zakresu protetyki na implantach w ramach CEIA i Centrum Implantologiczno- Stomatologicznego w Krakowie. Na stałe współpracuje z dr Piotrem Majewskim w jego prywatnym gabinecie w Krakowie.

Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Protetyki prawdząc kursy i warsztaty  z zakresu: licówek pełnoceramicznych i portetyki stosowanej. 

Dr n.med. Michael Sonick

wykładowca

Dr Michael Sonick jest pracującym klinicznie periodontologiem i chirurgiem implantologicznym prowadzącym swoją praktykę w Fairfield, w stanie Connecticut. Jest on aktywnym wykładowcą, badaczem klinicznym i autorem licznych publikacji. Jest współredaktorem czasopisma Inside Dentistry. Obecnie prowadzi gościnne wykłady w ramach programu studiów międzynarodowych na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Nowym Jorku. Dr Sonick jest założycielem i dyrektorem Fairfield County Dental Club, organizacji zajmującej się specjalistycznym kształceniem podyplomowym, oferującej kursy prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie stomatologii przeznaczone dla dentystów, higienistek oraz personelu stomatologicznego. Dr Sonick jest również dyrektorem Sonick Seminars, klinicznego ośrodka szkoleniowego oferującego praktyczne seminaria szkoleniowe z udziałem pacjentów przeznaczone dla periodontologów, chirurgów stomatologicznych, specjalistów z dziedziny stomatologii odtwórczej, a także dentystów ogólnych i higienistek dentystycznych z całego świata. Dr Michael Sonick uzyskał tytuł stomatologa dyplomowanego (DMD) na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Connecticut w Farmington w Connecticut. Staż dyplomowy ze stomatologii ogólnej odbył w Metropolitan Hospital w Nowym Jorku. Dr Sonick zrobił specjalizację z periodontologii na Emory University School of Dentistry w Atlancie w stanie Georgia. Następnie szkolił się na Harvard School of Dental Medicine, gdzie uzyskał specjalizację z implantologii. 

Dr n. med. Keith Progebin

wykładowca

Były wykładowca kliniczny, Oddział Protetyki i Okluzji, New York University College of Dentistry;członek Akademii Osteointegracji i Amerykańskiego Kolegium Protetyki;członek rzeczywisty Akademii Protetyki Okręgu Nowy Jork (Greater New York Academy of Prosthodontics); prywatna praktyka koncentrująca się na zaawansowanym leczeniu zachowawczym i implantoprotetyce w Waszyngtonie, D.C.

Prof. Mauro Labanca

Wykładowca 6 Sympozjum CEIA

Mauro Labanca jest profesorem chirurgii na Wydziale Stomatologii na Vita e Salute University-S. Raffaele Hospital w Mediolanie. Prowadzi prywatną praktykę w centrum Mediolanu. Od roku 1987 zajmuje się chirurgią i implantologią stomatologiczną. Jest krajowym konsultantem ds. programu specjalizacyjnego w  chirurgii twarzoczaszikowej. Należy to takich organizacji jak: EAO (aktywny członek), IADR, AAP i ADA. Więcej informacji o profesorze na http://www.mauro-labanca.com/ .

Prof. Dr n.med. Preston Miller

wykładowca

 

Profesor kliniczny periodontologii, Medical University of South Carolina School of Dentistry, Charleston;były profesor kliniczny, Oddział Periodontologii, Center for Health Sciences, University of Tennessee College of Dentistry, Memphis, Tennessee;laureat Nagrody Mistrzostwa Klinicznego (Master Clinician Award) Amerykańskiej Akademii Periodontologii;prywatna praktyka w Memphis, Tennessee.

Prof. Markus Hürzeler

wykładowca

Praktyk periodontolog, protetyk i implantolog dentystyczny z Monachium (Niemcy). Profesor Uniwersytetu Albert - Ludwigs we Freiburgu, Departament of Operative Dentistry and Periodentology, profesor na Uniwersytecie Texas w Huston, Departament of Stomatology. Autor kilkudziesięciu publikacji perio-protetycznych i implantologii dentystycznej oraz wykładów krajowych i międzynarodowych.

Prof. dr n. med. Cyril Evian

wykładowca

Profesor, praktykujący klinicysta, były aktywny przewodniczący Wydziału Periodontologii Katedry Studiów Medycznych Uniwersytetu w Pensylwanii, były dyrektor wydziału podyplomowych studiów z Periodontologii i Implantologii, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Periodontologów. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w leczeniu dysfunkcji stawu żuchwowego, periodontologii i implantologii w Filadelfii w stanie Pensylwania.

Prof. Sang - Choon CHO

wykładowca

Dyrektor Badań Klinicznych i Profesor w Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, New York University, College of Dentistry; posiada Certyfikat w Zaawansowanej Implantologii na NewYork University; członek Zarządu Redakcyjnego Journal of Periodontal and Implant Science; członek Akademii: Greater New York Academy of Prosthodontics (GNYAP) oraz OKU. Opublikował ponad 20 artykułów w recenzowanych magazynach naukowych i napisał rozdziały w 4 podręcznikach. Obecnie prowadzi praktykę prywatną w New York City i specjalizuje się w Implantologii i Stomatologii Estetycznej. 

Dr Guido SARNACHIARO

lecturer

 

Clinical Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Columbia University College of Dental Medicine, New York City; Clinical Assistant Professor, Department of Periodontology and Oral Implantology, Temple Univeristy School of Dental Medicine, Philadelphia, Pennsylvania; Clinical Assistant Professor, Implant Program, Department of Prosthodontics and Clinical Research, Buenos Aires, Argentina; Member, International Congress of Oral Implantology and Academy of Osseointegration; Private Practice in New York City.

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends