Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt

sympozja

02 marca 2015

09:00 – 16:00

Dr Michael SONICK

Ekstrakcja, Natychmiastowa Implantacja i Natychmiastowe Obciążenie Implantów.

Sukces chirurgiczny implantów stał się dość przewidywalny. Od pewnego czasu istnieją nowe strategie i techniki, które zmieniły stare paradygmaty leczenia implantologicznego, pozwalając także na jego przyspieszenie. Należą do nich natychmiastowe poekstrakcyjne wszczepienie i obciążenie implantu.

Wykładowca przedstawi parametry, które muszą być uwzględnione w fazie diagnostycznej aby zapewnić prawidłowe i dokładne wszczepienie implantu dla różnych etapów leczenia.

W opraciu o badania naukowe i doświadczenia kliniczne przeanalizuje wskazania I przeciwwskazania dla natychmiastowej implantacji I natychmiastowego obciążenia implantów wszczepionych w ‘wygojony’ zębodole.

Temat zostanie omówiony z uwzględnieniem aspektów:

·               natychmiastowa a odroczona implantacja,

·               wskazania i przeciwwskazania,

·               planowanie: radiogramy, wax-up, szablony, uzupełnienia tymczasowe,

·               sekwencje postępowania,

·               kształty płata I techniki szycia,

·               przeszczepy I regeneracja kostna,

·               augmentacja dziąsłowa.

03 marca 2015

09:00 – 16:00

Dr hab n.med. Piotr MAJEWSKI

Periimplantitis- etiologia, diagnostyka i skala problemu. Opcje leczenia i zapobieganie.

Implanty zębowe są, w wielu przypadkach braków zębowych, najlepszą opcją leczenia.Wobec stosowania co raz większej liczby implantów problem periimplantitis jest co raz bardziej powszechny. Dlatego umiejetność leczenia tej choroby nabiera co raz większego znaczenia. Wykład przedstawi czynniki ryzyka wpływające i wywołujące chorobę periimplantitis, jej zapobieganie, diagnostykę i etiologię schorzenia sposoby leczenia – chirurgiczne i niechirurgiczne.

Natychmiastowe obciążenie wszczepów w aspekcie funkcji i estetyki. Protokoły postępowania w zależności od wskazań.

Kwalifikacja do natychmiastowego obciążenia wszczepów zębowych powinna być oparta na wnikliwej analizie sytuacji klinicznej danego przypadku. Przy podejmowaniu decyzji lekarz powinien wziąść pod uwagę wiele czynników decydujących o powodzeniu leczenia (np. jakość struktur kostnych, kształt implantu, topografia powierzchni wszczepu).W wykładzie zostaną omówione zagadnienia kwalifikacji do natychmiastowego obciążania wszczepów w strefie estetycznej oraz w przypadkach bezzębia i braków częściowych w odcinkach bocznych. Przedstawione zostaną również kwestie doboru odpowiedniego protokołu postepowania w stosunku do konkretnego zagadnienia klinicznego, a także metody śródzabiegowej, objektywnej oceny jakości struktur kostnych w aspekcie kwalifikacji do trybu obciążania implantów konstrukcjami protetycznymi. 

04 marca 2015

09:00 – 12:00

Dr Ziad JALBOUT

Chirurgia Minimalnie Inwazyjna: Koncepcje i Praktyka Kliniczna.

Wykładowca przedstawi koncepcję chirurgii minimalnie inwazyjnej na podstawie badań I doświadczeń własnych. Analiza będzie dotyczyć stosowania chirurgii bezpłatowej, wykonywania atraumatycznych ekstrakcji, osteotomowego podniesienie dna zatoki z jednoczasową implantacją, stosowania implantacji natychmiastowej oraz natychmiastowego obciążenia, a także stosowania coraz popularniejszych implantów krótkich.

Temat zostanie omówiony z uwzględnieniem aspektów:

·      Chirurgii minimalnie inwazyjna w implantologii stomatologicznej

·      Koncepcja ochrony i zabezpieczenia tkanek miękkich

·      Koncepcja i  technika atraumatycznej ekstrakcji

·      Podejście interdyscyplinarne w odcinku przednim estetycznym

·      Osteotomowe podejście do zatoki

·      Stosowanie krótkich implantów

13.00 - 14.30

Prof. Kenneth KURTZ

Ekstensje mostów na implantach: czy most za daleko?

Ekstensje mostów stosuje się w protetyce stomatologicznej od lat. Z wielu powodów stały się one potrzebne w implantologii. Ich stosowanie może być wymuszone przez ograniczenia anatomiczne, kwestie estetyczne lub niezintegrowane implanty.
Zrozumienie stosowania ekstensji, przęseł w pracach przykręcanych i cementowanych może być skomplikowane. Wykładowca przedstawi postępowanie kliniczne dla jednego filaru, jednego przęsła i wielu filarów, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dot.:

• planowania protetycznego uwzględniającego komponenty filarowe, • ugruntowania wiedzy dot. stosowania protez ekstensyjnych,
• zasad stosowania dziąsła ceramicznego. 

14.30 - 16.00

Czy ruchome protezy oparte na implantach są niedocenione? Przegląd wiedzy, nowości i współczesnej praktyki.

Jeden lub dwa implant połączone ze zdejmowaną protezą częściową mogą stanowić stabilny substytut wielu utraconych zębów.Wykładowca omówi strategiczne rozmieszczenie implantów z uwzględnieniem przyszłych implantów umożliwiających ostateczne uzupełnienie stałe, a także kształt protez wyjmowanych. Przeanalizuje stosowanie: niepołączonych implantów - w szczęce - utrzymujących całkowitą protezę overdenture bez płyty podniebiennej. Omówi przykład wszczepienia czterech implantów dla utrzymania protezy, z uwzględnieniem niuansów chirurgicznych i protetycznych.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dot.:

• Przeglądu i usystematyzowania wiedzy dot. stosowania protez opartych na/i w bezpośrednim sąsiedztwie implantów. • Znajomości stosowania różnych rodzajów protez.
• Pewnego stosowania całkowitych protez overdenture na 4 implantach w szczęce i 2 implantach w żuchwie 

05 marca 2015

08:30 – 12:00

Dr. Cyril Evian 

Rozwój I innowacje w zastosowaniu laserów dentystycznych – jako narzędzie sukcesu.

Coraz więcej gabientów stomatologicznych korzysta z laserów jak z wyjątkowej pomocy w leczeniu paradontozy, zapalenia błony śluzowej, periimplantitis i zabiegach okołoimplantologgicznych.  

Urządzenia w bardzo wielu przypadkach wyparły potrzebę cięć chirurgicznych skalpelem i tym samym stosowania szwów. Lasery wydają się być idealne w pracy przy tkankach twardych i miękkich; mogą być wykorzystane do cięcia zęba, kości, tkanek miękkich a także do usunięcia kamienia z głębokich kieszeni. Większość laserów perio tnie wytwarzając ciepło. Wykładowca przedstawi nowości w dziedzinie laserów i ich zastosowanie np. do leczenia zapalenia wokół implantów, które nie tolerują gorąca.

Najnowsze lasery mogą być stosowane do:

  • Minimalnie inwazyjnego wydłużania koron
  • Chirurgii dziąsłowej
  • Przecięcia wędzidełka
  • Okrężnej fiberotomii po leczeniu orto
  • Biopsji
  • Odbarwianiu dziąseł
  • Ekstrakcji u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, leczenia bolesnych owrzodzeń, chorób dziąseł I jamy ustnej tj. zaburzenia nabłonkowania, liszaj płaski, pęcherzyca.
  • Leczenia tych wszystkich schorzeń przyzębia,, Implantów i tkanek miękkich.
13.00 - 15.30

Planowanie leczenia od prostych do skomplikowanych przypadków.

Planowanie leczenia zarówno prostych jak i zaawansowanych przypadków wymaga zrozumienie nauki, sztuki stomatologii I interdyscyplinarnego podejścia do leczenia. Dokładna ocena pacjenta i jego przypadku jest konieczna do ułożenia prawidłowego planu leczenia. Wykładowca postara się rozwinąć zrozumienie procesu prowadzącego do diagnozy i planu leczenia. Uczestnicy będą brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych ze stawiania diagnozy i wyznaczania opcji terapeutycznych na podstawie podanych Informacji. 

06 marca 2015

08:30 – 12:30

Prof. Paul FLETCHER

Diagnoza, Zapobieganie I Leczenie Periimplantis.

Wraz ze zwiększaniem się liczby wszczepionych implantów oraz upływem lat od ich zastosowania wzrazsta liczba przypadków występowania choroby około-implantowej.

Niezależnie od zakresu naszej pracy: wszczepiania implantów czy tylko odbudowuje, trzeba znać i rozumieć czynniki związane z zainicjowaniem  periimplantitis. Celem wykładu jest określenie prawidłowego zdiagnozowania problemu na samym początku jego zaistnienia i zaplanowania odpowiednie kroki by zahamować dalszy rozwój.

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dot.:

1)    zrozumienia etiologii, mikrobiologii i histopatologii choroby około-implantowej i jej progresję od mucositis do peri-implantitis.

2)    zrozumienia które instrumenty I chemioterapeutyki są najlepsze do oczyszczenia, usunięcia toksyn i drobnoustrojów z powierzchni ‘chorego’ implant.

3)    wskazań do leczenia operacyjnego I nie-operacyjnego, zrozumienia chirurgicznych technik implantacji celem optymalizacji rezultatu leczenia.

4)    stworzenia wewnątrz gabinetowego protokołu do wczesnego wykrywania I diagnozowania choroby około-implantowej I zastosowania połączonej terapii hamującej mucositis zanim przejdzie w peri-implantitis.

5)    sposobu przeszkoleniapacjenta z zakresu higieny domowej by zminimalizować bakteryjny biofilm w okresach między wizytami kontrolnymi.

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends