Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt

sympozja

04 sierpnia 2014

09.00 - 16.00

Innowacje w Planowaniu Leczenia Implantologicznego: Podejście Interdyscyplinarne.

Dr. Keith PROGEBIN

Wyzwaniem w 2014 roku są pacjenci z trudnymi warunkami funkcjonalnymi i estetycznymi, którzy żądają idealnych wyników. Wykład przedstawi po kolei etapy postępowania interdyscyplinarnego wiodącego do przewidywalnego na wiele lat rezultatu klinicznego. Zostaną przedstawione ponad 20letnie obserwacje prostych i kompleksowych przypadków z uwzględnieniem ewolucji jaką przeszła implantologia stomatologiczna od pierwszych dni z niedoskonałościami, które istnieją do dzisiaj.Wykład skupi się na diagnostyce i planowaniu leczenia oraz wykonaniu trudnych odbudów implantologicznych dla zaawansowanych klinicystów.

- Pozostawić wątpliwe zęby czy je usunąć – racjonalne uzasadnienie,
- Stworzenie miejsca pod implantację – od regeneracji do ortodoncji z przewidywalnym rezultatem,
- Wirtualne planowanie leczenia – chirurgia nawigowana i pomoc laboratoryjna
- Natychmiastowe uzupełnienia tymczasowe – od pojedynczego do pełnego łuku,
- Powikłania – komplikacje w trudnych przypadkach,
- Rozłożenie leczenia na etapy w celu uzyskania akceptacji pacjenta,
- Prezentacja kompleksowych przypadków: odbudowa pojedyncza i pełna rehabilitacja - 20letnie obserwacje,
- Zmiana komfortu życia pacjentów pourazowych i dotkniętych chorobą – podejście multidyscyplinarne. II Uczestnicy będą mieli przedstawione przypadki kliniczne zakończone sukcesem lub niepowodzeniem co pomoże im w codziennej praktyce. 

05 sierpnia 2014

09:00 – 16:00

Sztuka zarządzania tkanką miękką.

Prof. Christian STAPPERT

Zaawansowana implantologia stomatologiczna musi stawić czoła wyzwaniom wynikającym z wykonywania sąsiadujących ze sobą prac protetycznych opartych jedna na zębach, a druga na implantach.Dla uzyskania satysfakcjonujących wyników estetycznych pożądana jest odpowiednia szerokość i grubość dziąsła przyrośniętego wokół implantów i zębów.W związku z ubytkami w wyrostku zębodołowym, w następstwie ekstrakcji zębów lub negatywnego oddziaływania wcześniejszych prac protetycznych, wygląd tkanek miękkich jest często daleki od doskonałego.Zabieg z zastosowaniem płata pełnej grubości ma swoje ograniczenia, gdy w grę wchodzi konieczność

pozyskania dodatkowej objętości w wymiarze pionowym bądź poziomym, a także, gdy poszerzony obszar augmentacji ma zostać pokryty tkanką miękką.Typowe procedury chirurgiczne umożliwiają nasunięcie śluzówki na obszar wyrostka zębodołowego oraz na wielokrotne przesuwanie granicy śluzówkowo-dziąsłowej.Dla odzyskania utraconego poziomu dziąsła przyrośniętego oraz zdrowego koloru tkanek miękkich konieczne jest zastosowanie różnych zabiegów chirurgicznych, takich jak dowierzchołkowe przesunięcie płata, wolny przeszczep dziąsłowy itp.Wiedza o sposobie postępowania z tkankami miękkimi oraz umiejętność wykonywania zabiegów chirurgicznych na tkankach miękkich odpowiednich do danej sytuacji klinicznej jest podstawą dla uzyskania doskonałych wyników ostatecznej odbudowy protetycznej.

06 sierpnia 2014

09:00 – 16:00

Postępowanie Implantologiczne w Strefie Estetycznej

Prof. Michael SONICK

Implantologia dentystyczna jest teraz częścią codziennej stomatologii. Nie jest już tylko implantologią skoncentrowaną na osteointegracji, a w większości przypadków jest częścią stomatologii estetycznej. Odbudowa braków w odcinku przednim jest prawdopodobnie najbardziej wymagającą odbudową na implantach. Kluczem do sukcesu jest idealne dobranie i zaplanowanie kolejnych etapów odbudowy, optymalne zastosowanie technik pracy i materiałów, przy regeneracji, wprowadzeniu implantu, zarządzaniu tkanką miękką i odbudowie protetycznej. 

07 sierpnia 2014

09:00 – 16:00

Praktyczne Rozwiązania dla Natychmiastowej Odbudowy Pełnego Łuku.

Dr Brent BOYSE

Od momentu wprowadzenia zasady osseointegracji ponad 30 lat temu stopniowo pogłebiało się naukowe zrozumienie procesu gojenia kości. Prowadziło to do niezliczonej liczby nowości technologicznych i nowych protokołów leczenia dla implantologów i ich bezzębnych pacjentów. Jednym z największych klinicznych osiągnięć są protokoły natychmiastowej odbudowy bezzębnych łuków.Wykład daje naukowe podstawy dla natychmiastowego obciążenia okluzyjnego (IOL) implantów. Racjonalne uzasadnienie IOL bierze się ze zrozumienia podstawowych procesów gojenia takich, jak pourazowa reparacja komórkowa, re-modelowanie kości lamelarnej i mechanizmy mineralizacyjne a także rola mikro-obciążenia kości wokół wszczepionych implantów w tolerancji obciążenia okluzyjnego. Ze wzrostem tej wiedzy stare protokoły podśluzówkowego nieobciążania implantów straciły na ważności; postępowanie odroczone nie jest już praktyczne, atrakcyjne lub konieczne w dzisiejszym świecie. Wykład szczegółowo omawia sposoby zaopatrywania pacjentów w pełni funkcjonalne protezy tymczasowe zaraz po wszczepieniu implantów.Wieloośrodkowe obserwacje z całego świata udowadniają, że natychmiastowe obciążenie okluzyjne odbudowanych pełnych łuków zębowych sprawdza się dając doskonałe wyniki wieloletnie funkcjonujących implantów i protez. 

08 sierpnia 2014

09.00 - 16.00

Kliniczne Wymagania dla Implantologicznej Odbudowy Pojedynczego Zęba w Strefie Estetycznej.

Dr Francesco AMATO

Tematem wykładu jest implantologiczne uzupełnienie braku pojedynczego zęba w przednim odcinku szczęki. Omówione zostaną trzy różne scenariusze:

- Przypadki kliniczne, w których kość wyrostka i międzyzębowa jest zachowana.
- Przypadki kliniczne, z ubytkami kości wyrostka przy zachowanej kości między zębami.
- Przypadki kliniczne, w których jest ubytek blaszki kostnej wargowej, podniebiennej a także kości interproksymalnej.

Omówione zostaną różne opcje leczenia z ich zaletami i wadami.Wykład omawia zabiegi na kości i tkankach miękkich (zarówno chirurgiczne jak i ortodontyczne), rodzaje przeszczepów, wszczepienie natychmiastowe i odroczone, wybór implantu i czas leczenia oraz rodzaj uzupełnienia tymcza- sowego. Uczestnikom przekazane zostanie doświadczenie kliniczne oraz sprawdzone naukowo kryteria podejmowania decyzji w formie praktycznych wskazówek tak, aby uzyskiwali przewidywalne efekty terapeutyczne. 

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends