Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt

sympozja

19 marca 2018

09.00 - 16.00

Zarządzanie Estetyką Uzupełnień Zagrożonego Zęba Odcinka Przedniego z Wykorzystaniem Implantów. 

Prof. YOSHIHIRO GOTO 

W ostatnich dziesięcioleciach technologia stomatologiczna i materiałowa szybko uległy udoskonaleniu. Wraz z tymi zmianami sposób postepowania w leczeniu estetycznym uległ znacznej przemianie w praktyce klinicznej. 

Planowanie leczenia w przypadku ciężko zagrożonej struktury zębowej, zagrożonej pozycji pod implant i istniejącym stanem tkanek miękkich zawsze stanowi wymagającą sytuację. Celem leczenia powinien być projekt albo dla długoterminowego albo krótkoterminowego powodzenia leczenia, albo dla funkcjonalnego albo estetycznego rezultatu. Kliniczne kryteria decyzji o rekonstrukcji wyłącznie chirurgicznej lub wyłącznie protetycznej, bądź zarówno chirurgicznej jak i protetycznej albo wprowadzeniu innych procedur są bardzo ważne. Prezentacja w głównej mierze będzie dotyczyć planowania leczenia, kryteriów podejmowania decyzji, doboru materiału, techniki przenoszenia materiałów w leczeniu zagrożonego zęba i pozycji pod implant przedniego odcinka. 

Zostaną przedstawione jako kluczowe dla planowania leczenia: literatura istotna klinicznie, liczne prezentacje przypadków z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych materiałów stomatologicznych włączając rozważania na temat technik oraz materiałów tymczasowych. 

Wykład przeznaczony jest dla klinicystów prowadzących prywatną praktykę lekarską. 

20 marca 2018

09.00 - 16.00

Inne Oblicze Stomatologii Estetycznej:  Integrowanie Funkcjonalności w Projekt Uśmiechu dla Wieloletniej Stabilności. 

Prof. MARCELO CALAMITA 

Wysokiej jakości stomatologia estetyczna wymaga podejścia, które integruje wiedzę naukową, umiejętności kliniczne, wiedzę techniczną, preferencje pacjenta i komunikację grupową. Wysoka jakość leczenia może stać się bardziej przewidywalna i konsekwentna względem ustalonej metodologii, od dokładnej diagnozy aż do fazy kontrolnej. Wykład będzie miał charakter naukowy i kliniczny, będzie omawiał integrację niektórych parametrów projektu rekonstrukcji z istotnymi aspektami funkcjonalności tak, aby wyjaśnić proces decyzyjny w sposób nie-bezpośrednich negocjacji klinicznych. Wykład podejmie również analizę kluczowych elementów precyzyjności przygotowania zęba, wycisków, wyrównania okluzyjnego w celu przekraczania oczekiwań pacjentów i dostarczania skutecznej funkcjonalności i wieloletniej stabilności. 

Cele dydaktyczne: 

 Przedstawić metodyczne podejście do pewnie i spójnie planowanych przypadków o różnym stopniu złożoności - optymalizując wyniki estetyczne, funkcjonalne, strukturalne i biologiczne 

 Przekazanie naukowych podstaw do podejmowania decyzji klinicznych i kontroli jakości 

 Przeanalizować i dokonać aktualizacji technik i procedur dla uzyskiwania najlepszych rezultatów 

 Racjonalizacja wpływu prawidłowej okluzji i sposób precyzyjnego włączenia w projekt estetyczny aspektów kluczowych dla funkcjonalności. 

 

Rezultaty edukacyjne 

 

 Pragmatyczna ocena: co naprawdę jest znaczące? 

 Cyfrowy projekt uśmiechu: wirtualny projekt estetyczny prowadzący do realnego planu leczenia integrujący elementy emocjonalne, funkcjonalne, strukturalne i biologiczne. 

 Mądre przygotowania: od braku przygotowań do pełnego wykonania: różne podejścia dla rozwiązań zindywidualizowanych; związek między Doborem Koloru a Projektem Przygotowawczym. 

 Wyciski: przewidywalne i wysokiej jakości wyciski zębów i implantów, aktualizacja dowodów klinicznych i wskazówek dla uzyskiwania najlepszych rezultatów 

 Końcowe dopasowanie i wytyczne dotyczące cementowania: jakie są fundamentalne aspekty procedur cementowania uzupełnień ceramicznych, które wpływają na długoterminowe wyniki. 

 Istotne i kliniczne aspekty okluzji: OVD (Vertical Dimension of Occlusion), relacje szczękowo-żuchwowe i wskazówki - co klinicysta powinien wiedzieć. Technika „krok po kroku” dla stabilnego leczenia i trwałości. 

 

21 marca 2018

09.00 - 16.00

 

Natychmiastowa Implantacja w Strefie Estetycznej z Wykorzystaniem Zębów i Przęsła. 

Prof. STEPHEN CHU 

Dr JOSE MANUEL NAVARRO 

Obecne trendy w terapii implantologicznej promują techniki kliniczne, a tym samym dopuszczenie skuteczności leczenia składającej się ze skróconych procedur, mniejszej liczby wizyt, skrócenia całkowitego czasu leczenia. Chociaż zdecydowana większość literatury wspiera pozytywne wyniki leczenia w odniesieniu do przeżywalności implantu przez natychmiastowe leczenie implantologiczne i strategie zastępowania zęba, to wciąż pojawiają się pytania natury estetycznej, w szczególności dotyczących sposobu postępowania z mnogimi miejscami pod implant w strefie estetycznej. 

Prezentacja omówi strategie planowania leczenia dotyczące mnogich pozycji zęba z wykorzystaniem zębów włączając natychmiastową implantację i przęsła w strefie estetycznej jak również innowacyjne przyrządy i strategie w wytwarzaniu odbudowy tymczasowej. 

22 marca 2018

09:00 – 16:00

Unowocześnienie Materiałów: Zastosowanie Nowoczesnej Nauki i Technologii do Zwiększania Powodzenia Leczenia Protetycznego. 

Dr SABIHA BUNEK 

Postępy w materiałoznawstwie stomatologicznym nieustannie poprawiają estetykę odbudów ceramicznych pozwalając klinicystom osiągać przewidywalne rezultaty leczenia. Jednakże z powodu różnic wśród rozmaitych materiałów używanych w stomatologii estetycznej, stomatolodzy często poddawani są trudnościom związanym z wyborem właściwej ceramiki, powierzchni leczonych, środków adhezyjnych i cementów w celu zapewnienia długoterminowego powodzenia klinicznego. Prezentacja przeanalizuje najbardziej aktualną klasyfikację różnego rodzaju ceramiki i cementów oraz dostarczy informacji o wyborze materiałów dla licznych prac odbudów protetycznych. Prezentacja o charakterze kliniczno-naukowym omówi te materiały i techniki, które okazały się skuteczne w uzyskiwaniu pomyślnych wyników oraz wyjaśni rozbieżność między powszechną opinią a badaniami. 

Cele nauczania: 

 Przegląd różnych materiałów ceramicznych dostępnych na rynku; włączając nowe cyrkonie estetyczne, krzemiany litu i ceramikę żywiczną 

 Zrozumienie uzasadnienia wyboru cementu dla różnych scenariuszy klinicznych. Dane laboratoryjne i długoterminowa wydajność cementów 

 Porównanie różnych systemów CAD/CAM dostępnych na rynku i przegląd badań klinicznych porównujących cyfrowe i tradycyjne metody pobierania wycisków 

 Przegląd nagradzanych produktów przez „The Dental Advisor”. Zalecenia dotyczące produktów obejmą wszystkie dziedziny stomatologii włączając: środki adhezyjne, kompozyty wypełniające, materiały bio-aktywne, cementy i więcej. 

23 marca 2018

08.30 - 13.00

Techniki Augmentacji i Przygotowania Miejsca pod Implant w Strefie Estetycznej. 

Dr MAURICE SALAMA 

W przypadku leczenia częściowego bezzębia - aby wybór leczenia był możliwy do zrealizowania - uzupełnienie wsparte na implantach musi dorównywać lub przewyższać tradycyjną koronę i most pod względem kosmetycznym. Z tego względu należy opracować warunki wyrostka bezzębowego lub potencjalne miejsce nadbudowy implantu w celu naśladowania naturalnego zęba. Istotną tworzenia tej iluzji realności jest tkanka miękka w granicach uzupełnienia. 

Trójwymiarowa rekonstrukcja miejsca wprowadzenia implantu składa się z 2. odrębnych etapów: 

1. Opracowanie tkanek twardych 

2. Rekonstrukcja tkanek miękkich 

 

Przemieszczenie ortodontyczne zęba może być synergistycznie połączone z periodontologicznymi technikami chirurgiczno-plastycznymi, sterowaną regeneracją kości i przeszczepem kostnym w celu skutecznego utworzenia podstawy optymalnej dla funkcjonalnych i estetycznych uzupełnień z wykorzystaniem implantów. Poprawienie warunków tkanki miękkiej w okolicach wierzchołka wyrostka oraz brodawki między zębowej często łączone jest z nowatorskim drugim etapem zabiegu chirurgii plastycznej przyzębia do utworzenia idealnego konturu uzupełnienia. 

Materiał edukacyjny obejmie techniki przygotowujące miejsce pod implant poprzedzające wszczepienie implantu jak i etapu umieszczania implantu. 

Cele edukacyjne: 

1. Diagnoza i klasyfikacja miejsc biorczych 

2. Techniki zachowawcze dostępne dla wymiany implantologicznej 

3. Zarządzanie „niedostatecznym” miejscem pod implant przez techniki augmentacyjne. 

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends