Strona główna
EN
   Home    |     Kontakt
Home AKTUALNOŚCI New York University CD SESJE | New York, USA SESJE | Kraków, PL Kontakt

sympozja

25 września 2017

09.00 - 16.00

Od Minimalnie Inwazyjnych do Zaawansowanych Rozwiązań w Zakresie Projektowania Uśmiechu i Rehabilitacji Pełnego Łuku.

Dr n. med. RATNADEEP PATIL

Stomatologia adhezyjna i komputerowe wspomaganie przyniosły rewolucję w dzisiejszej praktyce stomatologicznej. Stomatolog posiada do dyspozycji wiele opcji leczenia w zależności od przypadku: od najbardziej konwencjonalnego do - jeśli trzeba - najbardziej inwazyjnego rozwiązania.

Prezentacja przedstawi bogactwo różnorodnych sytuacji klinicznych z uzyskaniem ostatecznego rezultatu estetycznego przy użyciu ultra-cienkich licówek (thineers), licówek porcelanowych, licówek okluzyjnych onlays itp.. Ważnym zagadnieniem prezentacji będzie także potrzeba i metoda rejestracji, wyznaczenie i re-organizacja okluzji w przypadkach wymagających rehabilitacji pełnego łuku, również z wykorzystaniem implantów.

 

Po prezentacji uczestnik będzie rozumiał:

"  Różne podejścia w projektowaniu uśmiechu

"  Sekwencjonowanie leczenia dla jego płynnego przebiegu

"  Podejście minimalnie inwazyjne pod względem adhezyjnym w rehabilitacji pełnego łuku

"  Filozofię leczenia złożonych przypadków

"  Okluzję: zębów własnych, odbudowy pełnego łuku z wykorzystaniem implantów i prac łączonych.

26 września 2017

09.00 - 16.00

Aktualny Stan Wiedzy w Zarządzaniu Leczeniem z Wykorzystaniem Pojedynczego Implantu w Strefie Estetycznej.

Prof. STEPHEN CHU

 

Stomatologia implantologiczna podlega ciągłemu rozwojowi oferując nowe i bardziej przewidywalne formy terapii z protokołami minimalnie inwazyjnymi. Obecne techniki innowacyjne pozwalają na uzyskanie lepszych wyników estetycznych, krótszego czasu leczenia i większy komfort pacjenta. Jednakże te same techniki i terapie budzą wątpliwości i obawy ze względu na zysk i ryzyko ich zastosowania. W szczególności kontrowersyjne kwestie odnoszą się do natychmiastowej implantacji w zębodołach poekstrakcyjnych w stosunku do wyników przeżywalności i rezultatów estetycznych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione natychmiastowe odbudowy tymczasowe dla natychmiastowo wszczepianych implantów, także w miejsca  augmentowane.

Ponadto wykład podejmie tematykę aktualnych pojęć (np. Platform Switching), technik, badań klinicznych, dowodów histologicznych, innowacji w natychmiastowej implantacji  i odbudowie tymczasowej oraz jaki może być ich wpływ na usprawnienie procedur leczenia, skrócenie czasu wykonania, polepszenie wyników klinicznych dla większego komfortu pacjenta, zwiększenie satysfakcji i jakości opieki. Po wykładzie każdy uczestnik powinien rozumieć następujące koncepcje związane z natychmiastową implantacją i odbudową tymczasową:

 

1. Zrozumienie czasu leczenia i wskaźników przeżycia związanych z protokołami natychmiastowej implantacji

 

2. Cele leczenia natychmiastowego vs. odroczone odbudowy tymczasowe

 

3. Protetyczny i biologiczny wpływ na zmianę konturu policzkowego tkanki twardej i grubość tkanki miękkiej wokół implantu

 

4. Zrozumienie potencjalnych komplikacji związanych z natychmiastową implantacją

 

5. Wykonywanie wycisków i techniki cementowania

 

6. Jakie są progi percepcji laika w odniesieniu do zapaści twarzowo-podniebiennej.

27 września 2017

09:00 – 16:00

Zaawansowana Estetyka Implantologiczna: Od Planowania Leczenia do Ostatecznej Odbudowy.

Dr KEITH PROGEBIN

 

Użycie implantów stomatologicznych do przywrócenia funkcji i estetyki będącej następstwem utraty zębów jest dziedziną dobrze udokumentowaną. Ze względu na uzyskiwanie wysokich wskaźników przeżycia i powodzenia leczenia, to wyniki estetyczne stały się głównym przedmiotem zainteresowania w obszarach istotnych pod względem estetycznym. Ważne jest aby rekonstrukcje protetyczne naśladowały wygląd naturalnych zębów. Przedstawione przypadki kliniczne zobrazują etapy manipulacji tkanką przy użyciu uzupełnień tymczasowych w uformowaniu pod-dziąsłowego konturu bruzdki. Obecnie dzięki najnowszej technologii łącznik wytworzony wirtualnie może urzeczywistnić  przywrócenie naturalnych konturów korzenia.

 

Celem prezentacji jest omówienie zmian w projektowaniu łączników maszynowych: wstępnie wyprofilowany vs. CAD/CAM, metalowy vs. ceramiczny. Zostaną opracowane kryteria wyboru między wszystkimi łącznikami ceramicznymi a koronami, jak również tytanowymi i złotymi łącznikami a ceramiczno-metalowymi koronami. Lekarz praktyk uzyska lepsze rozumienie wyboru łącznika dla uzyskania ostatecznej integracji estetycznej.

 

Rezultaty:

 

"  Stopniowe planowanie leczenia dla doskonałej estetyki i trwałości

"  Zrozumienie rozwoju profilów tkanki miękkiej z uzupełnień tymczasowych

"  Nabycie wiedzy o technikach natychmiastowego uzupełnienia tymczasowego dla pojedynczych i złożonych protez

"  Stomatologia cyfrowa – Gdzie jesteśmy ?

"  Zdobycie umiejętności wyboru odpowiednich komponentów dla uzupełnień specyficznych ze względu na pacjenta

"  Zarządzanie komplikacjami

28 września 2017

09:00 – 16:00

Periodontologiczna Chirurgia Plastyczna - Regeneracja i Rekonstrukcja:

Rozważanie Aspektów Kosmetycznych i Estetycznych.

Prof. PRESTON MILLER

 

Chirurgia periodontologiczna szybko przechodzi od odpowiadających sobie technik do technik regeneracyjno-rekonstrukcyjnych. Pokrycie recesji korzeniowej (rekonstrukcja) z przeszczepem (regeneracja) jest nie tylko możliwe, ale rutynowo przewidywalne w obszarach recesji tkanek brzeżnych przy użyciu zarówno przeszczepów wolnych jak i uszypułowanych. Podczas prezentacji zostaną przedstawione różne techniki chirurgicznego pokrycia korzenia, a także kompleksowy sposób selekcji odpowiednich technik.

 

Zagadnienia obejmą:

 

1) pokrycie korzenia z użyciem przeszczepu

2) przeszczep tkanki miękkiej wokół implantów

3) estetyczne wydłużenie koron

4) leczenie utraconej brodawki dziąsłowej (czarny trójkąt).

29 września 2017

09.00 - 16.00

Współczesna Implantologia Estetyczna.

Dr ABD ELSALAM ASKARY

 

Czy masz trudności w tworzeniu planu leczenia z wykorzystaniem uzupełnień wspartych na implantach w strefie estetycznej? Czy masz trudności w formułowaniu zależności między cechami twarzy i przyszłą protezą wspartą na implantach? Czy czasami stwierdzasz, że techniki implantologii klinicznej dotyczące estetyki są nie do uzyskania w codziennej praktyce? Czy ostatnio doświadczyłeś niepożądanych komplikacji w leczeniu w strefie estetycznej? Czy chciałbyś posiadać pełną wiedzę na temat radzenia sobie z tkanką miękką wokół implantu?

 

Wyjątkowe szkolenie stworzone z myślą o klinicystach, którzy pragną zaktualizować umiejętności kliniczne i poszerzyć doświadczenie w obszarze implantologii estetycznej; Szczegółowe podejście kliniczne prowadzące do uzyskania uzupełnień estetycznych - opartych na implantach - naśladujących naturalny wygląd zębów i rozwiązujących możliwe trudności kliniczne, które powstają podczas przebiegu leczenia. Obszerne szkolenie na podstawie rezultatów klinicznych przedstawi współczesny protokół dla kwestii estetycznych w codziennej praktyce klinicznej, począwszy od zaplanowania leczenia przed-chirurgicznego do zakończenia leczenia przypadku. Szkolenie będzie także zarysem  możliwych komplikacji leczenia z wykorzystaniem implantów stomatologicznych w strefie estetycznej i przedstawi możliwe leczenie.

Podyplomowy program

więcej

11.CEIA

więcej

Uczestnicy o programie

więcej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 1998-2010 DENTAL-DEPOT - design by Me & My Friends